สัมมนาและฝึกอบรม: แพลตฟอร์ม FTIX เปิดให้ซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้แล้วในงาน “RE GOLF 2022 : Carbon Neutral Event”

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 13/01/2566

6,586

13/01/2566

          หลังจากการเปิดตัวเพื่อเป็น Marketplace หรือตลาดรองรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต TVER ผ่าน
‘ศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต’ ที่เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ไปแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 นั้น

          ส.อ.ท. ได้เริ่มเปิดให้มีการซื้อขายคาร์บอนเครดิต TVER บนแพลตฟอร์ม FTIX ได้แล้วเป็นครั้งแรกในงานกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟประจำปี ที่ร่วมกันจัดโดย กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท., สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส.อ.ท., สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (RE100) และมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน โดยได้ริเริ่มจัดให้เป็นกิจกรรมในรูปแบบที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในงาน “RE GOLF 2022 : Carbon Neutral Event” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ สนาม วินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ

           กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้ มีทีมเข้าร่วม 77 ทีม ทีมละ 4 คน รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 308 คน โดย
คำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Emission) จากกิจกรรมนี้ได้เป็นจำนวน 1,500 ตันคาร์บอนโดยประมาณ ทำให้เกิดความต้องการซื้อคาร์บอนเครดิตในปริมาณที่เท่ากันนี้ มาชดเชย หรือ Offset เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็น Carbon Neutral Event ให้ได้ตามที่กำหนดไว้ โดยทำการซื้อขายคาร์บอนเครดิต TVER ผ่านแพลตฟอร์ม FTIX ในงานดังกล่าว

          ทั้งนี้ นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานคณะทำงาน Climate Change ส.อ.ท. กล่าวว่า “พวกเราตั้งใจ
จัดกิจกรรมในรูปแบบนี้ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมและลงมือทำ (Climate Action) ในการลดก๊าซเรือนกระจกที่นอกจากจะช่วยโลกและประเทศให้รอดพ้นจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว ยังมีความจำเป็นต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการในประเทศ โดยเฉพาะภาคการส่งออก ที่ต้องรับมือกับแรงกดดันจากทั้ง ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน ให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ภายในระยะเวลา 1-2 ปีเป็นต้นไปอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ เราจึงพัฒนาแพลตฟอร์ม FTIX ขี้นมาเพื่อพัฒนาตลาดคาร์บอนเครดิต ให้เกิดการซื้อขายที่สะดวกมากขึ้นกว่าแบบ OTC–Over The Counter ที่มีอยูเดิม สามารถเห็นราคาซื้อขายบนตลาดได้เช่นเดียวกับตลาดหุ้น มีการกำกับดูแลแพลตฟอร์มโดยคณะกรรมการกำกับดูแลและมีการบริหารศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตโดยคณะกรรมการร่วม ระหว่าง อบก. กับ ส.อ.ท. ท าให้เกิดความโปร่งใสเชื่อถือได้ เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสมคุ้มค่า สามารถรักษาระดับหรือยกระดับความสามารถในการแข่งขันได้ต่อไป

            หลังจากเตรียมความพร้อมในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในวันนี้แล้ว ส.อ.ท. โดยสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (FTI-CCi) จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเป็นสมาชิกแพลตฟอร์ม FTIX เพื่อท าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้เป็นการทั่วไปในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลลงทะเบียนได้ที่ https://www.fti-cc.com/register

             แพลตฟอร์ม FTIX ประกอบด้วย ศูนย์การซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตที่เชื่อมโยงกับระบบของอบก. นอกจากนี้จะมี ศูนย์ซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อตอบสนองความต้องการ RE100 รวมถึง ศูนย์ซื้อขายใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือ REC ในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย

CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Market All Rights