สัมมนาและฝึกอบรม: งานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทยประจำปี 2565

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 23/09/2565

3,057

22/09/2565

   

     ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ในฐานะสำนักงานเลขานุการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ได้กำหนดจัดงานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทยประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.30–16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการขับเคลื่อน เพื่อยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงบทบาท หน้าที่ ผลการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 ในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality-Net Zero Emissions

 

 

 

 

CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Market All Rights