คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรม

Invitation for "ETS Simulation: For Smarter Market Design and Capacity Building" Closed-door

ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

อื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

ข้อมูลการเดินทาง