ค้นพบทั้งหมด 34 รายการ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย: อุปสงค์และอุปทานคาร์บอนเครดิตของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย”
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย: อุปสงค์และอุปทานคาร์บอนเครดิตของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย: อุปสงค์และอุปทานคาร์บอนเครดิตของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย”

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “Readiness on Global Carbon Offsetting Scheme for Aviation in Thailand”
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “Readiness on Global Carbon Offsetting Scheme for Aviation in Thailand”

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “Readiness on Global Carbon Offsetting Scheme for Aviation in Thailand”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง“Readiness on Global Carbon Offsetting Scheme for Aviation in Thailand”
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง“Readiness on Global Carbon Offsetting Scheme for Aviation in Thailand”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง“Readiness on Global Carbon Offsetting Scheme for Aviation in Thailand”

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “Supply and Demand in Carbon Market: Opportunities for Project Developers in Thailand”
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “Supply and Demand in Carbon Market: Opportunities for Project Developers in Thailand”

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “Supply and Demand in Carbon Market: Opportunities for Project Developers in Thailand”

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Capacity Building: Emissions Trading Systems Joint Workshop Thailand 2017"
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Capacity Building: Emissions Trading Systems Joint Workshop Thailand 2017"

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Capacity Building: Emissions Trading Systems Joint Workshop Thailand 2017"

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

ขอเชิญร่วมการสัมมนาเรื่อง “Supply and Demand in Carbon Market: Opportunities for Project Developers in Thailand”
ขอเชิญร่วมการสัมมนาเรื่อง “Supply and Demand in Carbon Market: Opportunities for Project Developers in Thailand”

ขอเชิญร่วมการสัมมนาเรื่อง “Supply and Demand in Carbon Market: Opportunities for Project Developers in Thailand”

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “รูปแบบตลาดคาร์บอนในอนาคตหลังการประชุม COP22”
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “รูปแบบตลาดคาร์บอนในอนาคตหลังการประชุม COP22”

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “รูปแบบตลาดคาร์บอนในอนาคตหลังการประชุม COP22”

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “การเตรียมตัวรับมือกับมาตรการด้านกลไกตลาด เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคการบิน”
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “การเตรียมตัวรับมือกับมาตรการด้านกลไกตลาด  เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคการบิน”

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “การเตรียมตัวรับมือกับมาตรการด้านกลไกตลาด เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคการบิน”

เอกสารประกอบการประชุมเผยแพร่ผลงานภายใต้โครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากศต่อประเทศไทย
เอกสารประกอบการประชุมเผยแพร่ผลงานภายใต้โครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากศต่อประเทศไทย

เอกสารประกอบการประชุมเผยแพร่ผลงานภายใต้โครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากศต่อประเทศไทย

Document for Japan-Thailand Joint Crediting Mechanism (JCM) Seminar
Document for Japan-Thailand Joint Crediting Mechanism (JCM) Seminar

Document for Japan-Thailand Joint Crediting Mechanism (JCM) Seminar

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “กลไกตลาดระหว่างปี 2016-2020 และหลังปี 2020”
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “กลไกตลาดระหว่างปี 2016-2020 และหลังปี 2020”

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “กลไกตลาดระหว่างปี 2016-2020 และหลังปี 2020”

เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กิจกรรมชดเชยคาร์บอนและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคบริการ (กลุ่มสถานศึกษา)
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กิจกรรมชดเชยคาร์บอนและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคบริการ  (กลุ่มสถานศึกษา)

เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กิจกรรมชดเชยคาร์บอนและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคบริการ (กลุ่มสถานศึกษา)

เอกสารประการสัมมนาเรื่อง "COP21 โอกาสหรืออุปสรรคของภาคเอกชนไทย”
เอกสารประการสัมมนาเรื่อง "COP21 โอกาสหรืออุปสรรคของภาคเอกชนไทย”

เอกสารประการสัมมนาเรื่อง "COP21 โอกาสหรืออุปสรรคของภาคเอกชนไทย”

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “เจาะทิศทางแผนพัฒนาประเทศไทย เพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “เจาะทิศทางแผนพัฒนาประเทศไทย เพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “เจาะทิศทางแผนพัฒนาประเทศไทย เพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

การสัมมนาเรื่อง “โอกาสใหม่และทิศทางในการรับซื้อคาร์บอนเครดิต”
การสัมมนาเรื่อง “โอกาสใหม่และทิศทางในการรับซื้อคาร์บอนเครดิต”

การสัมมนาเรื่อง “โอกาสใหม่และทิศทางในการรับซื้อคาร์บอนเครดิต”

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ฟอรั่ม ครั้งที่ 1/2559”
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ฟอรั่ม ครั้งที่ 1/2559”

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ฟอรั่ม ครั้งที่ 1/2559”

นโยบาย การพัฒนาเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำของประเทศไทยและกลไกตลาดแบบทวิภาคี
นโยบาย การพัฒนาเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำของประเทศไทยและกลไกตลาดแบบทวิภาคี

นโยบาย การพัฒนาเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำของประเทศไทยและกลไกตลาดแบบทวิภาคี

การสัมมนาเรื่อง เรื่อง “ประเทศไทยกับทิศทางการดำเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจกก่อน-หลังปี ค.ศ. 2020” ( ปิดรับสมัครเนื่องด้วยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาครบจำนวนแล้ว)
การสัมมนาเรื่อง เรื่อง “ประเทศไทยกับทิศทางการดำเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจกก่อน-หลังปี ค.ศ. 2020” ( ปิดรับสมัครเนื่องด้วยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาครบจำนวนแล้ว)

การสัมมนาเรื่อง เรื่อง “ประเทศไทยกับทิศทางการดำเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจกก่อน-หลังปี ค.ศ. 2020” ( ปิดรับสมัครเนื่องด้วยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาครบจำนวนแล้ว)