ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ ๗

วันที่สัมมนา 29/04/2019

793

29/04/2019

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เป็นผู้รับผิดชอบ อบก.จึง กำหนดจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ ๗ ในวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องกรุงเทพ 3 ชั้นเอ็ม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับผู้ประกอบการสาขาอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ แก้วและกระจก และเซรามิก พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่อระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยที่อาจจะนำมาใช้ในอนาคต

CopyRight © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights