จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่สัมมนา 25/03/2019

322

25/03/2019

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.  จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ในวันมกราคมที่ 25 มีนาคม ๒๕๖๒-เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูมเอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและจัดระดับองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน และเชิดชูเกียรติให้กับองค์กร ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรและธุรกิจอื่น ๆ

CopyRight © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights