วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-12.15 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

อ่าน

403

คะแนน

วันที่แก้ไขล่าสุด

12/02/2019

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จึงกำหนดจะจัดการสัมมนาเรื่อง “เครื่องมือสนับสนุนการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจ” ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-12.15 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่สาระสำคัญของ NDCs ของทุกประเทศและให้ความรู้เรื่องการจัดทำต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal Abatement Cost) ในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย เป้าหมาย Science Based Targets ตลอดจนการกำหนดราคาคาร์บอน (Carbon Pricing) ให้กับผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ