ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “เครื่องมือสนับสนุนการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจ”

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-12.15 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

862

24/03/2019

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จึงกำหนดจะจัดการสัมมนาเรื่อง “เครื่องมือสนับสนุนการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจ” ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-12.15 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่สาระสำคัญของ NDCs ของทุกประเทศและให้ความรู้เรื่องการจัดทำต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal Abatement Cost) ในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย เป้าหมาย Science Based Targets ตลอดจนการกำหนดราคาคาร์บอน (Carbon Pricing) ให้กับผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

CopyRight © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights