วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา13.00-16.30 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูมเอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

อ่าน

557

คะแนน

วันที่แก้ไขล่าสุด

24/03/2019

     ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “ลดโลกร้อนด้วยกลไกตลาดตาม Article 6 ของความตกลงปารีส” ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา13.00-16.30 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูมเอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 

 

   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของข้อตกลงและกลไกสนับสนุนด้านการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ รวมทั้งรูปแบบโครงการลดก๊าซเรือนกระจก และกลไกตลาดในอนาคตหลังการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 (COP 24)

 

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ