สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการพัฒนารูปแบบการซื้อขาย สิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Trading Platform)

วันที่สัมมนา

584

20/07/2018

ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กำหนดจัดการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการพัฒนารูปแบบการซื้อขาย สิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  (Trading Platform) ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓:๐๐ – ๑๖:๓๐ น. ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย หลักเกณฑ์การซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เครื่องมือในการบริหารจัดการคาร์บอน และรูปแบบ Trading Platform ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา:

 

หัวข้อ: ตลาดคาร์บอน และรูปแบบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย คุณนพรัตน์ พรหมอินทร์

 

หัวข้อ: หลักเกณฑ์ในการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ เครื่องมือในการบริหารจัดการคาร์บอน (Carbon Management System) โดย คุณบุญรอด  เยาวพฤกษ์

 

หัวข้อ: แนะนำระบบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Trading Platform) โดย บริษัท แอคเซลเล้นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

CopyRight © 2016 All Rights Reserved.