ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ “การออกแบบและใช้งาน ระบบ Trading Platform”

วันที่สัมมนา

421

02/04/2018

ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กำหนดจัดประชุมรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ “การออกแบบและใช้งาน ระบบ Trading Platform ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระยะที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องอบรม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น และสาธิตวิธีการใช้งานระบบ จากการดำเนินงานในช่วงแรก (รายละเอียดดังกำหนดการประชุมฯ)

 

ในการนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ “การออกแบบและใช้งาน ระบบ Trading Platform” ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://carbonmarket.tgo.or.th/seminar/register/58/58.pnc  ภายในวันที่ 25 เมษายน 2561 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายนพรัตน์ พรหมอินทร์ นักวิชาการชำนาญการ สำนักพัฒนาธุรกิจ โทรศัพท์ 02-141-9827 อีเมล nopparat@tgo.or.th

CopyRight © 2016 All Rights Reserved.