เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "ETS Simulation: For Smarter Market Design and Capacity Building"

วันที่สัมมนา

408

02/04/2018

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง

"ETS Simulation: For Smarter Market Design and Capacity Building" 

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรมพลูแมน จี  กรุงเทพฯ

 

************************************

 

Mexico’s ETS development plans and the role of long term carbon market simulation (video conference)

By  Mr. Juan Carlos Arredondo, Director General de Políticas para Cambio Climático SEMARNAT

 

China’s evolving national ETS

By  Mr. Hongming  Liu, ‎Beijing Office, Environmental Defense Fund (EDF)

 

Critical ETS design considerations

By  Ms. Mariza Montes de Oca, Project Manager, International Carbon Action Partnership (ICAP)

 

Thai-specific concerns, challenges, and opportunities that must be factored into the design and roll out of an ETS

            By  Mr. Pathom  Chaiyapruksaton, Project Manager, Carbon Business Office, Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

 

CarbonSim instructions and simulation

By  Mr. Josh Margolis - Managing Director, Climate, Environmental Markets, EDF

CopyRight © 2016 All Rights Reserved.