อ่าน

556

คะแนน

วันที่แก้ไขล่าสุด

23/02/2018

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "เดินหน้าลดโลกร้อน ด้วยการใช้กลไกตลาด" 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:00-16:30 น.  

ณ ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ

 

 

*****************************

 

 

กลไกตลาด ตลาดคาร์บอนในต่างประเทศ และทิศทางในอนาคต

โดย  นายนพรัตน์  พรหมอินทร์  นักวิชาการชำนาญการ สำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

 

โครงการกลไกเครดิตร่วม (JCM) ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และการดำเนินงานในอนาคต

โดย  ดร.ปวีณา  พาณิชยพิเชฐ  ผู้จัดการโครงการ สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

 

การสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการต่างๆ ของธนาคารโลก

โดย  ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผู้จัดการโครงการ สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

 

สถานการณ์ตลาดคาร์บอนของไทยและทิศทางในอนาคต

โดย  นางสาวอโณทัย  สังข์ทอง  ผู้จัดการโครงการ สำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ