อ่าน

552

คะแนน

วันที่แก้ไขล่าสุด

26/01/2018

            ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง "เดินหน้าลดโลกร้อน ด้วยการใช้กลไกตลาด” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพรวมของสถานการณ์ตลาดคาร์บอนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสถานการณ์ของกลไก Japan-Thailand Joint Crediting Mechanism (JCM) และการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการต่างๆ ของธนาคารโลก 

 

           ในการนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "เดินหน้าลดโลกร้อน ด้วยการใช้กลไกตลาด” ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมได้ที่เว็บไซต์ http://carbonmarket.tgo.or.th ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเมธภัค วงษ์ตา เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักพัฒนาธุรกิจ โทรศัพท์ 02-141-9833 อีเมล maythaphak@tgo.or.th

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ