วันที่สัมมนา

อ่าน

604

คะแนน

วันที่แก้ไขล่าสุด

10/08/2017

เอกสารประกอบการบรรยาย

“กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย: อุปสงค์และอุปทานคาร์บอนเครดิตของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย”

 

ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00–16.30 น.

ณ ห้องทิวลิป ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

 

**********************************

 

ตลาดคาร์บอนและสถานการณ์ราคาการซื้อขาย

โดย  นายนพรัตน์  พรหมอินทร์ นักวิชาการชำนาญการ สำนักพัฒนาธุรกิจ

        องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

อุปทานของคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER)

โดย  นางสาวศิริพร  วิริยะตั้งสกุล ผู้จัดการโครงการ สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล

        องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

อุปสงค์ของคาร์บอนเครดิตจากกิจกรรมชดเชยคาร์บอน

โดย  นางสาวอโณทัย  สังข์ทอง ผู้จัดการโครงการ สำนักพัฒนาธุรกิจ

        องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

การขึ้นทะเบียนผู้ซื้อและผู้ขายของโครงการ T-VER

โดย  นายพหล  เศวตจินดา นักวิชาการชำนาญการ ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

        องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ