อ่าน

550

คะแนน

วันที่แก้ไขล่าสุด

11/07/2017

             ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง เรื่อง “กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย: อุปสงค์และอุปทานคาร์บอนเครดิตของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย” ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม เวลา 13.00–16.30 น. ณ ห้องทิวลิป ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 

 

               ในการนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย: อุปสงค์และอุปทานคาร์บอนเครดิตของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย" ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมได้ที่เว็บไซต์ carbonmarket.tgo.or.th ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวเมธภัค วงษ์ตา เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ โทรศัพท์ 02-141-9833

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ