อ่าน

470

คะแนน

วันที่แก้ไขล่าสุด

07/03/2017

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Capacity Building: Emissions Trading Systems Joint Workshop Thailand 2017"

ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

 

*********************************

 

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ