อ่าน

671

คะแนน

วันที่แก้ไขล่าสุด

02/03/2017

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สถานที่จัดงาน: ณ ห้องอบรม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

--------------------------------------------

 

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น.

หัวข้อ: Fundamental of Input-Output Table and applications on GHGs analysis

โดย ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- Structure of Input-Output (IO) table

- Multiplier and economic impact analysis

- Analysis of CO2 emission using IO table  

 

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น.

หัวข้อ: Fundamental of Computable General Equilibrium (CGE) Model

โดย ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Structure of Social Accounting Matrix (SAM)

Structure of CGE model

-  Computation technique for model's simulation  

 

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น.

หัวข้อ: Applications of CGE model

โดย ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- Energy and environmental CGE model

- Scenario exercises of CGE model

 

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ