อ่าน

555

คะแนน

วันที่แก้ไขล่าสุด

16/02/2017

          ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “Supply and Demand in Carbon Market: Opportunities for Project Developers in Thailand” ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ บอลรูม 1 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดคาร์บอนและแรงจูงใจในรูปแบบทางการเงินที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจเอกชน ที่ปรึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดดังร่างกำหนดการแนบท้าย)

 

          ในการนี้ อบก. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนา “Supply and Demand in Carbon Market: Opportunities for Project Developers in Thailand” ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://carbonmarket.tgo.or.th/ ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณเมธภัค โทรศัพท์ 02 141 9833 E-mail: maythaphak@tgo.or.th  

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ