ขั้นตอนการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

การซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ขั้นตอนการซื้อขายคาร์บอนเครดิต 

 

เนื่องจากปัจจุบัน ระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต (T-VER Registry) ของ อบก. อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบชั่วคราว กรณีผู้ที่ประสงค์จะขายคาร์บอนเครดิตสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

      1) เจ้าของบัญชี T-VER Credits หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของบัญชี T-VER Credits แจ้งความประสงค์ในการขายคาร์บอนเครดิต โดยประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
[ชื่อบัญชีผู้ขาย ชื่อโครงการที่ต้องการขาย จำนวนคาร์บอนเครดิต ชื่อบัญชีผู้ซื้อ และ ราคาต่อหน่วย (สมัครใจ)] ไปยังเจ้าหน้าที่ อบก. ตามที่ปรากฎอยู่ด้านล่าง

      2) อบก. พิจารณาความถูกต้อง 

      3) อบก. จะดำเนินการโอน (Transfer) หรือหักล้าง (Cancel) คาร์บอนเครดิต ตามที่ได้รับแจ้งแก่ผู้ใช้งาน ภายใน 3 วัน ทำการ หลังจากตรวจสอบข้อมูล/เอกสารเรียบร้อยแล้ว

      4) อบก. จะส่งเอกสาร Transfer Notification/Cancellation Notification ไปยังอีเมลของเจ้าของบัญชี T-VER Credits หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของบัญชี T-VER Credits ในการทำธุรกรรม

 สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อคาร์บอนเครดิต สามารถสอบถามไปยังเจ้าของคาร์บอนเครดิตได้โดยตรง ตามช่องทางติดต่อในเอกสารโครงการ โดยสามารถดูเอกสารโครงการได้จาก http://ghgreduction.tgo.or.th/tver-database-and-statistics/t-ver-registered-project.html

 

หมายเหตุ : การซื้อขายผ่านศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต อบก. อยู่ระหว่างการทำความตกลงกับผู้ประกอบการศูนย์ซื้อขายเพื่อเปิดให้บริการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต เพิ่มเติม ได้ที่:
คุณวรารัตน์ ชะอุ่มเครือ (ผู้จัดการ)
โทรศัพท์: 0-2141-9837
อีเมล: wararat.c@tgo.or.th  info.carbonmarket.tgo.or.th

สามารถติดตามข้อมูลการซื้อ-ขาย คาร์บอนเครดิต ที่ได้: http://carbonmarket.tgo.or.th

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights