ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย

เงื่อนไขและรายละเอียดการสมัครสมาชิก

1. Download ไฟล์ "ใบสมัครสำหรับเข้าร่วมเป็นสมาชิก TCNN" (ดาว์นโหลดใบสมัคร คลิกที่นี่)

2. กรอกข้อมูลใน "ใบสมัครสำหรับเข้าร่วมเป็นสมาชิก TCNN" และลงนามโดยผู้บริหารองค์กร

3. Upload "ใบสมัครสำหรับเข้าร่วมเป็นสมาชิก TCNN"

4. กรอกข้อมูลในการสมัครสมาชิกหน้าเว็บไซต์ให้ครบถ้วน

5. กดปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อทำการส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว

6. ทาง อบก. จะทำการตรวจสอบข้อมูลใบสมัครสมาชิกของท่าน

7. ข้อมูลสมาชิกของท่านจะถูกนำขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ตลาดคาร์บอน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว

ฟอร์มลงทะเบียน

กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ

ข้อมูลสำหรับองค์กร

ข้อมูลผู้ประสานงาน

ข้อมูลผู้บริหาร

เลือกรูป เปลี่ยนรูป เอาออก
เลือกไฟล์ เปลี่ยนไฟล์ เอาออก
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights