สมาชิกเครือข่าย

เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย

สมาชิกเครือข่าย ทั้งหมด 240 รายการ

AI and Robotics Venture

AI and Robotics Venture

AI and Robotics Venture

PwC ประเทศไทย

PwC ประเทศไทย

PwC Thailand

กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย

กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย

Unilever Group of Thai Companies

กลุ่มบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

Sahaviriya Steel Industries PLC

กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทย

กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทย

Dow Chemical Thailand Group

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนสิริกิติ์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนสิริกิติ์

Sirikit Hydro Power Plant, Electricity Generating Authority of Thailand

ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด (กลุ่มบริษัท TCP)

ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด (กลุ่มบริษัท TCP)

T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd (TCP Group)

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

Export-Import Bank of Thailand

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

Bank of Thailand

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

Kasikornbank PCL

บริษัท  กาญจนสิงขร  จำกัด

บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด

KANCHANASINGKORN CO., LTD.

บริษัท  นทีชัย  จำกัด

บริษัท นทีชัย จำกัด

Nateechai Company Limited

บริษัท  แสงโสม จำกัด

บริษัท แสงโสม จำกัด

Sangsom Co,Ltd

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

Green Style Co., Ltd

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด

Smothong Group Co.,LTD.

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด

Khao C.P. Co.,Ltd.

บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Cobra International Co., Ltd.

บริษัท คาโอ อินดัสเตียล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คาโอ อินดัสเตียล (ประเทศไทย) จำกัด

Kao Industrial (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท จงหวา เทเลคอม จำกัด

บริษัท จงหวา เทเลคอม จำกัด

CHUNGWAH TELECOM COMPANY LIMITED

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights