ประเทศไทยมีการซื้อขายกันหรือยังครับ

บอร์ดซื้อขายเครดิต
ประเทศไทยมีการซื้อขายกันหรือยังครับ
WB000009 (22 ม.ค. 2564 - 13:29:08)

โพสโดย เมืองมนต์ ป้องมิตรอมรา

ประเทศไทยมีการขาย carbon credit กันหรือยังครับ และมีใครซื้อครับ ซื้อจากใครครับ 

5,211

3

ความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็น

1. CM000010 (23 เม.ย. 2564 - 14:46:11)

โพสโดย นพรัตน์ พรหมอินทร์

รายละเอียด เพิิ่มเติมสามารถดูรายชื่อเจ้าของโครงการ และข้อมูลติดต่อได้ที่  http://carbonmarket.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=Y2Nv
2. CM000009 (23 เม.ย. 2564 - 14:42:52)

โพสโดย นพรัตน์ พรหมอินทร์

ประเทศไทมีการซื้้อขายคาร์บอนเครดิตมานานแล้วครับ
ทั้งในภาคบังคับ (ภายใตพิธิสารเกียวโต) ตั้งแต่ปี 2005 และภาคสมัครใจ (ภายใต้มาตรฐานต่างๆ เช่น VCS Gold standard) และ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีมาตรฐานการทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภคารสมัครใจภายใต้โครงการ  T-VERs ซึ่งมีการซื้อขายไปแล้วกว่า 6 แสนตั้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
3. CM000008 (26 ม.ค. 2564 - 10:41:35)

โพสโดย Thanasoft

ขออนุญาตตามด้วยครับ สนใจอยากทราบเหมือนกัน

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights