สัมมนาและฝึกอบรม

Seminars and Trainings

สัมมนาและฝึกอบรม ทั้งหมด 97 รายการ

การประชุมระดมความคิดเห็น การขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1
การประชุมระดมความคิดเห็น การขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1
Carbon Border Adjustments Mechanism
Carbon Border Adjustments Mechanism
แนวทางลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยกลไกตลาดและการจัดการพลังงาน
แนวทางลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยกลไกตลาดและการจัดการพลังงาน
สัมมนาเปิดโครงการประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564
สัมมนาเปิดโครงการประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564
CARBON PRICING:  กลไกราคา ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน (บ่าย)
CARBON PRICING: กลไกราคา ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน (บ่าย)
CARBON PRICING:  กลไกราคา ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน (เช้า)
CARBON PRICING: กลไกราคา ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน (เช้า)
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ "Demystifying Setting Science-based Targets Discussion & Sharing Session"
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ "Demystifying Setting Science-based Targets Discussion & Sharing Session"
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ "Technical Guidance for Setting and Achieving Science-based Targets"
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ "Technical Guidance for Setting and Achieving Science-based Targets"
Setting Science-based Targets in Asia : The Business Case for Setting Science-based Targets
Setting Science-based Targets in Asia : The Business Case for Setting Science-based Targets
ปิดการลงทะเบียน: งานสัมมนา "แนวทางการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร"
ปิดการลงทะเบียน: งานสัมมนา "แนวทางการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร"
ปิดการลงทะเบียน: ธุรกิจคาร์บอนและยั่งยืน ธุรกิจรูปแบบใหม่แห่งอนาคต
ปิดการลงทะเบียน: ธุรกิจคาร์บอนและยั่งยืน ธุรกิจรูปแบบใหม่แห่งอนาคต
ปิดการลงทะเบียน: สัมมนา “ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนตอบโจทย์ SDGs”
ปิดการลงทะเบียน: สัมมนา “ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนตอบโจทย์ SDGs”
Science-based Targets Setting & Implication
Science-based Targets Setting & Implication
เอกสารประกอบการสัมมนา “การเตรียมพร้อมลดก๊าซเรือนกระจก ในภาคการบินด้วยกลไกตลาด”
เอกสารประกอบการสัมมนา “การเตรียมพร้อมลดก๊าซเรือนกระจก ในภาคการบินด้วยกลไกตลาด”
ปิดการลงทะเบียน: สัมมนา แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน กับการลดก๊าซเรือนกระจก
ปิดการลงทะเบียน: สัมมนา แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน กับการลดก๊าซเรือนกระจก
สัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็น กลไกทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 7
สัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็น กลไกทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 7
ปิดการลงทะเบียน สัมมนามาตรการทางภาษี ช่วยลดโลกร้อน
ปิดการลงทะเบียน สัมมนามาตรการทางภาษี ช่วยลดโลกร้อน
สัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นเรื่อง  “กลไกทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก” ครั้งที่ 6
สัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “กลไกทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก” ครั้งที่ 6
สัมมนา เรื่อง “การดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ในสภาวะฉุกเฉินทางภูมิอากาศ (Climate emergency)”
สัมมนา เรื่อง “การดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ในสภาวะฉุกเฉินทางภูมิอากาศ (Climate emergency)”
CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights