สัมมนาและฝึกอบรม: เสวนาสุดชิล “ร่วมด้วยช่วยคิด พิชิตโลกร้อน”

Seminars and Trainings

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00–16.00 น. ณ Amphitheatre ชั้น 2 สิงห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

1,073

17/12/2562

ด้วยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้กำหนดจัดงานเสวนา “ร่วมด้วยช่วยคิด พิชิตโลกร้อน” ในวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ Amphitheatre ชั้น 2 สิงห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ภาวะโลกร้อนและนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ จากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านในการแก้ไขปัญหาวิกฤติโลกร้อน ซึ่งการสัมมนาครั้งโลกร้อนนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Partnership for Market Readiness: PMR) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก 

ในการนี้ อบก. จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว **โดยไม่มีค่าใช้จ่าย** 

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights