สัมมนาและฝึกอบรม: สัมมนาการประเมินรูปแบบการซื้อขายก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ EEC ครั้งที่ ๒ โครงการนําร่องซื้อขายก๊าซเรือนกระจกในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อสนับสนุนการลงทุนแบบเศรษฐกิจคาร์บอ

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 16/08/2565

1,102

22/08/2565

          องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ของเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา สัมมนาการประเมินรูปแบบการซื้อขายก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ EEC ครั้งที่ 2 โครงการนําร่องซื้อขายก๊าซเรือนกระจกในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อสนับสนุนการลงทุนแบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ ZOOM MEETING) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทย กรณีตัวอย่างโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยที่น่าสนใจ  โครงการนำร่องและรูปแบบการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อสนับสนุนการลงทุนแบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ตลอดจนส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครคิตเพื่อลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กรต่างๆ ในพื้นที่ EEC

ลิงค์เข้าร่วมการประชุม

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86949403548?pwd=SDVyOFhiOERhT01zbGY5R1F6d3Y3UT09

Meeting ID: 869 4940 3548
Passcode: 268703

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights