สัมมนาและฝึกอบรม: สัมมนา“ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน : นำ SME เติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล”

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 23/03/2565

1,685

23/03/2565

การสัมมนา “ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน : นำ SME เติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล” 

ภายใต้โครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. (ระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำเทรนด์ธุรกิจยุคใหม่ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปรับตัวของการดำเนินธุรกิจ SME  ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ทั้งนี้ได้นำเสนอตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน เปิดโอกาสให้องค์กรขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2565

กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย

-  องค์กรธุรกิจในประเทศไทย (SME) องค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลิงค์เข้าร่วมงานสัมมนา“ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน : นำ SME เติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล”

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88359413803?pwd=TjNYKzdzK1dwK1phRE1RYnZyUjlJdz09

Meeting ID: 883 5941 3803

Passcode: 091229

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณพิชญา สาระรักษ์ 
Email: pichaya.s@tgo.or.th

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights