สัมมนาและฝึกอบรม: งานสัมมนา “กลยุทธ์ธุรกิจ สู่ถนนสาย Carbon Neutrality / Net Zero : โอกาสและความท้าทายด้วยฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน”

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 07/03/2565

2,284

06/03/2565

             องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (ประเทศไทย) (SCP Association (Thailand)) กำหนดการงานสัมมนา “กลยุทธ์ธุรกิจ สู่ถนนสาย Carbon Neutrality / Net Zero : โอกาสและความท้าทายด้วยฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน” ในวันจันทร์ที่  7 มีนาคม 2565  เวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมแคนนาดา โรงแรม รามาการ์เด้นส์ และรับชมไลฟ์ผ่าน FB Page องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
หมายเหตุ 1. การเข้าร่วมสัมมนา On-site รับจำนวนจำกัด 30 ท่านแรกเท่านั้น 
         2. หมดเขตลงทะเบียน วันที่ 4 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights