สัมมนาและฝึกอบรม: การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 19/01/2565

681

19/01/2565

          ตามที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้จัดตั้งเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) ขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น/ชุมชน ในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามเจตนารมณ์ของประชาคมโลกที่ปรากฏในเป้าหมายของความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงได้มีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและบริหารงานการดำเนินงานเครือข่ายฯ 

          องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในฐานะสำนักงานเลขานุการเครือข่ายฯ จึงได้กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทยครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ผ่านรูปแบบออนไลน์

          รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84557392684?pwd=SDQ3Wi9kNHlKWDNNK3ZPdmhZdjdLQT09

Meeting ID: 845 5739 2684     Passcode: 290015

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights