สัมมนาและฝึกอบรม: สัมมนาการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ความท้าทายและโอกาสบนความยั่งยืน สู่เป้าหมาย Net Zero Emission

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 29/07/2564

1,416

28/07/2564

สัมมนาการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ความท้าทายและโอกาสบนความยั่งยืน สู่เป้าหมาย Net Zero Emission 

จัดโดย   องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO)
ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thai SCP Network)

วันพฤหัสบดี ที่ 29  กรกฎาคม 2564   

 

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82953210152?pwd=Vkphc2NFVnRUY2hiVjI2T2FWaU5Vdz09
 
Meeting ID: 829 5321 0152
Passcode: 826144
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights