สัมมนาและฝึกอบรม: สัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเครือข่าย Thailand Carbon Neutral ลดโลกร้อนด้วย กลไก CARBON PRICING ครั้งที่ 10

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 02/07/2564

1,000

02/07/2564

การสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยกลไก CARBON PRICING และเครือข่าย Thailand Carbon Neutral ครั้งที่ 10
Time: Jul 2, 2021 13:30 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84046097330?pwd=RGxGU3VmcGJFbm5XR0RPT20rZjQ4UT09

Meeting ID: 840 4609 7330
Passcode: 384300

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights