สัมมนาและฝึกอบรม: เรื่อง การประชุมระดมความคิดเห็น การขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในพื้นที่อุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 15/06/2564

334

15/06/2564

 ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กำหนดจัดการงานประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒ (ONLINE)  (เอกสารแนบ) ทั้งนี้กำหนดการ

และ link การประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.

 

การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ที่ลิ้งค์ https://us02web.zoom.us/j/87259162051?pwd=WkdrK2hPMkttWmExbDFITnJpNkRHQT09

Meeting ID: 872 5916 2051 Passcode: 161273

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights