สัมมนาและฝึกอบรม: สัมมนา การเตรียมความพร้อมด้านคาร์บอนเครดิต Post-COP 26 และการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 15/12/2564

2,658

15/12/2564

                    ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กำหนดจัดงาน การเตรียมความพร้อมด้านคาร์บอนเครดิต Post-COP 26  และการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย” ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. (ระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลประเด็นสำคัญจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 หรือ COP26 รวมถึงการเตรียมความพร้อมของภาคส่วนต่างๆ และทิศทางการขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนในประเทศไทยหลัง COP 26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดดังลิงค์แนบ :

สัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านคาร์บอนเครดิต Post-COP 26  และการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86477763190?pwd=ZXplUm81STZaSDduRTJqa29VYS9TQT09

Meeting ID: 864 7776 3190

Passcode: 263239

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights