สัมมนาและฝึกอบรม: สัมมนา “เทรนด์ธุรกิจ “ปักหมุดหมาย” คาร์บอนต่ำและยั่งยืน” ภายใต้โครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 30/11/2564

1,233

30/11/2564

                   ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กำหนดจัดงานเปิดโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนปีที่ 4 และสัมมนา “เทรนด์ธุรกิจ “ปักหมุดหมาย” คาร์บอนต่ำและยั่งยืน”  ภายใต้โครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.  (ระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำเทรนด์ธุรกิจโลก ให้บรรลุเป้าหมายคาร์บอนต่ำและการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึง นำเสนอตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่เป็นต้นแบบด้านคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในประเทศไทย โดยการสัมมนาครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนที่ อบก. จัดทำขึ้นในปีงบประมาณ 2565

กลุ่มเป้าหมาย

  • องค์กรธุรกิจในประเทศไทย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Topic: สัมมนาเปิดโครงการ LCSi

Time: Nov 30, 2021 13:30 PM Bangkok

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/85960058834?pwd=c0xwSmlldElCUlhXdWtYTnlDSzBGUT09

 

Meeting ID: 859 6005 8834

Passcode: 888069

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights