สัมมนาและฝึกอบรม: สัมมนา หัวข้อ “การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการจัดทำข้อมูลเพื่อการรายงานด้านความยั่งยืนขององค์กร (Climate Action, ESG and a company’s reporting)”

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 26/10/2564

2,062

26/10/2564

       อบก. กำหนดจัดสัมมนา หัวข้อ “การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการจัดทำข้อมูลเพื่อการรายงานด้านความยั่งยืนขององค์กร (Climate Action, ESG and a company’s reporting)” เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental, Social, Governance: ESG) และ การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการจัดทำข้อมูลเพื่อการรายงานด้านความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งจะมีทำให้องค์กรภาคธุรกิจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กร และสามารถดึงดูดความสนใจจาก นักลงทุนทั่วโลก ผู้จัดการกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนต่างประเทศ สำหรับการลงทุนในบริษัทที่มีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนทั้งของกิจการและสังคมโดยรวมมากขึ้น การสัมมนากำหนดจัดขึ้นใน วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2664 เวลา 13.30-16.30 น. โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ลิ้งค์สัมมนาออนไลน์ https://us02web.zoom.us/j/85360019844?pwd=SHhUSUpsaXBFZ1VXQkRjSktFd1F4UT09

Meeting ID : 853 6001 9844
Passcode   : 860651
         เนื่องจากมีข้อจำกัดห้อง zoom หากเต็มจำนวน ท่านสามารถรับชมผ่านช่องทาง Facebook Live สด ได้ที่ https://www.facebook.com/tgo.or.th/  

 

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights