สัมมนาและฝึกอบรม: การประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในพื้นที่อุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3

Seminars and Trainings

เรื่อง การรายงานและใช้ฐานข้อมูล GHG Mitigation Information Platform ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

718

23/09/2564

การประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในพื้นที่อุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3 เรื่อง การรายงานและใช้ฐานข้อมูล GHG Mitigation Information Platform ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

ออนไลน์ @Zoom link:

https://us02web.zoom.us/j/83669565140?pwd=RStMME1icnl6Si9xNXVxMXlqYUh6QT09

Meeting ID: 836 6956 5140   Passcode: 579509

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights