สัมมนาและฝึกอบรม: เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง "The Economic Impacts of an EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) on Thailand"

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 11/05/2564

1,768

11/05/2564

ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง "The Economic Impacts of an EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) on Thailand" เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)  และเผยแพรผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการดังกล่าวต่ออุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย นั้น
ในการนี้ อบก. ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-17.00 น. 
ผ่าน Zoom link ที่ https://us02web.zoom.us/j/87282148138?pwd=SDdIOVNqTXNZUHhiLzEwbTdVekJyZz09
Meeting ID: 872 8214 8138
Passcode: 557873

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights