สัมมนาและฝึกอบรม: การสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยกลไก CARBON PRICING และเครือข่าย Thailand Carbon Neutral ครั้งที่ 8

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 11/06/2564

855

11/06/2564

                 อบก. กำหนดจัดการสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยกลไก CARBON PRICING และเครือข่าย Thailand Carbon Neutral ครั้งที่ 8 เพื่อเผยแพรความรู้ และ ส่งเสริมให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยกลไก CARBON PRICING รวมถึง การประยุกต์ใช้กลไกดังกล่าว ในเครือข่าย Thailand Carbon Neutral ซึ่ง ริเริ่มขึ้นโดย อบก. ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าว กำหนดจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564   เวลา 13.30-16.30 น.

                 ในการนี้ อบก. จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ  เข้าร่วมการสัมมมนาและรับฟังความคิดเห็น ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยประชุมผ่านทางระบบ online ได้ที่ Zoom Meeting Time:  Jun 11, 2021 01:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85256426069?pwd=SVdpWE5VemdpU091Y0NFaG0xU1Q0QT09

Meeting ID: 852 5642 6069
Passcode: 995163

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights