สัมมนาและฝึกอบรม: การสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยกลไก CARBON PRICING และเครือข่าย Thailand Carbon Neutral ครั้งที่ 7

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 11/06/2564

754

11/06/2564

        อบก. กำหนดจัดการสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยกลไก CARBON PRICING และเครือข่าย Thailand Carbon Neutral ครั้งที่ 7 เพื่อเผยแพรความรู้ และ ส่งเสริมให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยกลไก CARBON PRICING รวมถึง การประยุกต์ใช้กลไกดังกล่าว ในเครือข่าย Thailand Carbon Neutral ซึ่ง ริเริ่มขึ้นโดย อบก. ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าว กำหนดจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564   เวลา 09.30-11.30 น.

         ในการนี้ อบก. จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมมนาและรับฟังความคิดเห็น ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ประชุมผ่านทางระบบ online ได้ที่ Zoom Meeting Time:  Jun 11, 2021 09:00 AM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83667355331?pwd=UjV2emNPVk5Jd0NoWVI0M0FDMlRDUT09

Meeting ID: 836 6735 5331
Passcode: 433217

 

 

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights