สัมมนาและฝึกอบรม: งานสัมมนา “การดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ผ่านแนวทางการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ”

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 10/06/2564

1,399

10/06/2564

อบก. กำหนดจัดงานสัมมนา “การดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน  ผ่านแนวทางการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ” เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน  ผ่านแนวทางการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ และ เป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานดังกล่าว จากหน่วยงานที่มีประสบการณ์ เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่ภาคเอกชน ต่อไป

ทั้งนี้ การสัมมนากำหนดจัดขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. (Online) (สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

HTTPS://US02WEB.ZOOM.US/J/85237953933?PWD=TJNNWTH0EUFYS3PWSZDWWLPIVKIXZZ09

 

Topic: สัมมนา “การดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ผ่านแนวทางการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ”
Time: Jun 10, 2021 09:00 AM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85237953933?pwd=TjNNWTh0eUFyS3pWSzdwWlpiVkIxZz09

Meeting ID: 852 3795 3933
Passcode: 661368

 

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights