สัมมนาและฝึกอบรม: สัมมนาเผยแพร่ เศรษฐกิจหมุนเวียน กับโอกาสของการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 05/03/2564

587

05/03/2564

                 สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเผยแพร่เศรษฐกิจหมุนเวียนกับโอกาสของการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องคาปูชิโน่ อาคารบี ชั้น 1 โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแนวทางการใช้หลักการ เศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร มุมมองและโอกาสในการทำธุรกิจ รวมถึงตัวอย่างการดำเนินงานในการลดก๊าซเรือนกระจกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้แก่ภาคเอกชนและภาคประชาชนและกระตุ้นให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยหลักการดังกล่าว

                  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รอง ผอ.อบก. เป็นประธาน กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา และ ดร. สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริหารกลุ่มวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป บริษัท วงษ์พาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “เศรษฐกิจหมุนเวียน กับการหมุนเวียนวัสดุมือสอง" ร่วมกับวิทยากรจากสำนักฯ ที่ร่วมบรรยายในเรื่อง เศรษฐกิจหมุนเวียน กับโอกาสการทาธุรกิจ และ เศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยลดโลกร้อน

                  ทั้งนี้ มีผู้แทนจากองค์กรอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จำนวน 35 ท่านเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights