โครงการนำร่องระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รายชื่อองค์กรที่เข้าร่วมระบบ

โครงการนำร่องระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีโรงงานนำร่องในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตไฟฟ้าเข้าร่วมทั้งหมด 18 แห่ง ดังนี้

กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

1.โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

12.บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

2.โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง เครื่องที่ 1-2 กฟผ.

13.บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2

3.โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 1-2 กฟผ.

14.บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 3

4.โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 1-4 กฟผ.

15.บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 4

5.โรงไฟฟ้ากระบี่ กฟผ.

16.บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 5

6.โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 กฟผ.

17. บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 11

7.โรงไฟฟ้าน้ำพอง กฟผ.

18. บริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จำกัด 

8.บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด

 

9.บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด

 

10.บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด

 

11.บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีโรงงานจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เข้าร่วมดำเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 7 แห่ง และได้ขยายผลไปยังอุตสาหกรรมสาขาอื่นๆ จำนวน 4 สาขา 12 แห่ง รวมเป็น 19 แห่ง ดังนี้

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (โรงงานต่อเนื่องจากปี 2557) กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

1. บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

12. บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2

13. บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด

3. บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 3

14. บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด

4. บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 4

15. บริษัท ซี เอ เอส เปเปอร์ จำกัด

5. บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 5

 

6. บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 11

 

7. บริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จำกัด 

 

กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก

8. บมจ. ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

16. บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

9. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน)

17. บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด

10. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

18. บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

11. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

19. บริษัท สหวิริยา สตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีโรงงานอุตสาหกรรมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 เข้าร่วมดำเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 19 แห่ง และได้ขยายผลไปยังอุตสาหกรรมสาขาอื่นๆ อีก 21 แห่ง รวมเป็น 40 แห่ง ดังนี้

กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก

1. บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 6

11. บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

12. บริษัท เดอะ สยามเซรามิค กรุ๊ป จำกัด

อุตสาหกรรมแก้วและกระจก

13. บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)

3. บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด

อุตสาหกรรมอาหาร

4. บริษัท  อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

14. เครือเจริญโภคภัณฑ์ (อาหารสัตว์) ศรีราชา

อุตสาหกรรมพลาสติก

15. เครือเจริญโภคภัณฑ์ (อาหารสัตว์) พิษณุโลก

5. บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

16. เครือเจริญโภคภัณฑ์ (อาหารสัตว์) สีคิ้ว

6. บริษัท HMC Polymer (PP) จำกัด

17. เครือเจริญโภคภัณฑ์ (อาหารสัตว์) สระบุรี

7. บริษัท HMC Polymer (PDH) จำกัด

18. บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

8. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) สาขาที่ 12

19. บริษัท ไทยยูเนี่ยนเมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

9. บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (สระบุรี)

20. บริษัท บีทีจี ฟีดมิลล์ จำกัด

10. บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (ระยอง)

21. บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโรงงานอุตสาหกรรมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 เข้าร่วมดำเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 31 แห่ง และเปิดรับสมัครโรงงานเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง รวมเป็น 33 แห่ง ดังนี้

กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก

1. บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

6. บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด

7. บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด

3. บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด

8. บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

4. บริษัท ซี เอ เอส เปเปอร์ จำกัด

9. บริษัท สหวิริยา สตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

5. บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด

 

กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก

10. บมจ. ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

14. บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

11. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน)

15. บริษัท เดอะ สยามเซรามิค กรุ๊ป จำกัด

12. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

16. บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)

13. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

 

กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม อุตสาหกรรมแก้วและกระจก

17. บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 6

19. บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด

18. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

20. บริษัท  อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

 

21. บริษัท ล.ไลติ้กลาส จำกัด

อุตสาหกรรมพลาสติก

อุตสาหกรรมอาหาร

22. บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

27. เครือเจริญโภคภัณฑ์ (อาหารสัตว์) ศรีราชา

23. บริษัท HMC Polymer (PP) จำกัด

28. เครือเจริญโภคภัณฑ์ (อาหารสัตว์) พิษณุโลก

24. บริษัท HMC Polymer (PDH) จำกัด

29. เครือเจริญโภคภัณฑ์ (อาหารสัตว์) สีคิ้ว

25. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) สาขาที่ 12

30. เครือเจริญโภคภัณฑ์ (อาหารสัตว์) สระบุรี

26. บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (สระบุรี)

31. บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

 

32. บริษัท ไทยยูเนี่ยนเมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 

33. บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการในปีที่ผ่านมาดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จำนวน 20 โรงงาน ดังนี้

กลุ่มอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม (2 แห่ง) กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก (3 แห่ง)
 1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6
 2. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 1. บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. บริษัท เดอะสยามเซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด
 3. บริษัท ไทย-เยอรมันเซรามิก จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก (4 แห่ง) กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก (3 แห่ง)
 1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 12
 2. บริษัท HMC Polymer (PP) จำกัด
 3. บริษัท HMC Polymer (PDH) จำกัด
 4. บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด
 1. บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด
 3. บริษัท ล ไลติ้งกลาส จำกัด (ฉะเชิงเทรา)
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (8 แห่ง)  
 1. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(โรงงานผลิตอาหารสัตว์ศรีราชา)

 1. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(โรงงานพิษณุโลก)

 1. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัยนครราชสีมา)

 1. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ธารเกษม

 1. บริษัท เบทาโกร จำกัด มหาชน
 2. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัท ไทยยูเนี่ยนเมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 4. บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโรงงานอุตสาหกรรมใหม่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 โรงงาน ดังนี้

กลุ่มอุตสาหกรรมกระจก (2 แห่ง) กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ (2 แห่ง)
 1. บริษัท กบินทร์บุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด
 2. บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดีสทรี จำกัด
 1. บริษัท วาย.ยู.ดี เท็กซ์ไทล์ จำกัด
 2. บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด
 3.  
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

สาขาย่อยน้ำตาล (3 แห่ง)

สาขาย่อยเครื่องดื่ม (8 แห่ง)

 1. บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด
 2. บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (สาขามิตรภูเวียง)
 3. บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (สาขามิตรภูเขียว)
 1. บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
 3. บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 4. บริษัท สุรากระทิงแดง (1998) จำกัด
 5. บริษัท กรีนสปอต จำกัด
 6. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
 7. บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
 8. บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights