เอกสารเผยแพร่และสื่อประชาสัมพันธ์

Info Graphic

เอกสารเผยแพร่และสื่อประชาสัมพันธ์

Info Graphic ทั้งหมด 27 รายการ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ดุลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิในระดับองค์กร
ดุลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิในระดับองค์กร

ดุลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิในระดับองค์กร

ดุลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิในระดับองค์กร

คนไทยหัวใจไร้คาร์บอน
คนไทยหัวใจไร้คาร์บอน

คนไทยหัวใจไร้คาร์บอน

คนไทยหัวใจไร้คาร์บอน

คนไทยหัวใจไร้คาร์บอน
คนไทยหัวใจไร้คาร์บอน

คนไทยหัวใจไร้คาร์บอน

คนไทยหัวใจไร้คาร์บอน

การจัดอีเว้นท์แบบปลอดคาร์บอน
การจัดอีเว้นท์แบบปลอดคาร์บอน

การจัดอีเว้นท์แบบปลอดคาร์บอน

การจัดอีเว้นท์แบบปลอดคาร์บอน

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสิทธิขององค์กร
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสิทธิขององค์กร

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสิทธิขององค์กร

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสิทธิขององค์กร

ความเป็นกลางทางคาร์บอนระดับองค์กร
ความเป็นกลางทางคาร์บอนระดับองค์กร

ความเป็นกลางทางคาร์บอนระดับองค์กร

ความเป็นกลางทางคาร์บอนระดับองค์กร

เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย
เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย

เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย

เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย

ขั้นตอนการดำเนินงานการรับรองสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย
ขั้นตอนการดำเนินงานการรับรองสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย

ขั้นตอนการดำเนินงานการรับรองสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย

ขั้นตอนการดำเนินงานการรับรองสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย

ระดับการรับรองสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย
ระดับการรับรองสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย

ระดับการรับรองสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย

ระดับการรับรองสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย

การกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร
การกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร

การกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร

การกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร

องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

โครงสร้างพื้นฐานรองรับการบริหารจัดการ Carbon Credit
โครงสร้างพื้นฐานรองรับการบริหารจัดการ Carbon Credit

โครงสร้างพื้นฐานรองรับการบริหารจัดการ Carbon Credit

โครงสร้างพื้นฐานรองรับการบริหารจัดการ Carbon Credi

คาร์บอนเครดิต
คาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต

ศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต
ศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต

การชดเชยคาร์บอน
การชดเชยคาร์บอน

การชดเชยคาร์บอน

การชดเชยคาร์บอน

การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ

การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ

การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ

เสื้อผ้าเบอร์ 5
เสื้อผ้าเบอร์ 5

เสื้อผ้าเบอร์ 5

เสื้อผ้าเบอร์ 5

ต้นไม้เทคโนโลยีที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก
ต้นไม้เทคโนโลยีที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก

ต้นไม้เทคโนโลยีที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก

ต้นไม้เทคโนโลยีที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก

เมืองคาร์บอนต่ำ
เมืองคาร์บอนต่ำ

เมืองคาร์บอนต่ำ

เมืองคาร์บอนต่ำ

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights