แผนที่ ETS ทั่วโลก

ระบบซื้อขายสิทธิ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ได้รวบรวมกองทุนที่ลงทุนในคาร์บอนเครดิต จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Carbon Finance 2008/ 09, World Bank, ADB (Asian Development Bank) ฯลฯ เนื่องจากกองทุนต่างๆ มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ผู้สนใจควรติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขของกองทุนเพิ่มเติมโดยติดต่อผ่าน Website ของแต่ละกองทุนอย่างต่อเนื่อง

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights