ผลการประเมินและจัดระดับ

รางวัลธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

ผลการประเมินและจัดระดับ ปี 2565

ผลการประเมินและจัดระดับ ปี 2565 ทั้งหมด 21 รายการ

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับโดดเด่นประจำปี 2565

รายละเอียด
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับโดดเด่นประจำปี 2565

รายละเอียด
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับโดดเด่นประจำปี 2565

รายละเอียด
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2565

รายละเอียด
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2565

รายละเอียด
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2565

รายละเอียด
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2565

รายละเอียด
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2565

รายละเอียด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2565

รายละเอียด
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2565

รายละเอียด
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2565

รายละเอียด
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2565

รายละเอียด
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2565

รายละเอียด
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2565

รายละเอียด
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2565

รายละเอียด
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2565

รายละเอียด
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับดาวรุ่งประจำปี 2565

รายละเอียด
กลุ่มมิตรผล

กลุ่มมิตรผล

องค์กรระดับดาวรุ่งประจำปี 2565

รายละเอียด
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับดาวรุ่งประจำปี 2565

รายละเอียด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับดาวรุ่งประจำปี 2565

รายละเอียด

ผลการประเมินและจัดระดับ ปี 2564

ผลการประเมินและจัดระดับ ปี 2564 ทั้งหมด 14 รายการ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับโดดเด่นประจำปี 2564

รายละเอียด
บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับโดดเด่นประจำปี 2564

รายละเอียด
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับโดดเด่นประจำปี 2564

รายละเอียด
บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับโดดเด่นประจำปี 2564

รายละเอียด
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2564

รายละเอียด
บริษัท ไทยออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออลล์ จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2564

รายละเอียด
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2564

รายละเอียด
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2564

รายละเอียด
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2564

รายละเอียด
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2564

รายละเอียด
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2564

รายละเอียด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2564

รายละเอียด
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2564

รายละเอียด
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

องค์กรระดับดาวรุ่งประจำปี 2564

รายละเอียด

ผลการประเมินและจัดระดับ ปี 2563

ผลการประเมินและจัดระดับ ปี 2563 ทั้งหมด 4 รายการ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2563

รายละเอียด
บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2563

รายละเอียด
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2563

รายละเอียด
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2563

รายละเอียด

ผลการประเมินและจัดระดับ ปี 2562

ผลการประเมินและจัดระดับ ปี 2562 ทั้งหมด 3 รายการ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2562

รายละเอียด
บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2562

รายละเอียด
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2562

รายละเอียด
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights