ผลการประเมิน

ตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำ

ผลการประเมิน ทั้งหมด 4 รายการ

อบก.ประกาศเปิดรับเอกสารเพิ่มเติม ที่อีเมล info.carbonmarket@tgo.or.th

อบก.ประกาศเปิดรับเอกสารเพิ่มเติม ที่อีเมล info.carbonmarket@tgo.or.th

รายละเอียด
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2562)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2562)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2562
รายละเอียด
บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน) (องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2562)

บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน) (องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2562)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2562
รายละเอียด
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2562)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2562)

องค์กรระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2562
รายละเอียด
CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights