ผู้ที่ผ่านการรับรองผลการชดเชย

กิจกรรมชดเชยคาร์บอน

องค์กร

135

องค์กร (ทั้งหมด)

905,998 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (ทั้งหมด)

22

องค์กร (อยู่ในอายุสัญญา)

211,228 tons CO2e

รวมคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย (อยู่ในอายุสัญญา)

องค์กร ทั้งหมด 135 รายการ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่

TCOP-23-O-135

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10,038.00
วันที่รับรอง29/11/2565
ธนาคารแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่, สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงานภาคเหนือ)

TCOP-23-O-136

ธนาคารแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่, สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงานภาคเหนือ)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7,056.00
วันที่รับรอง29/11/2565
บริษัท มนต์โลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด

TCOP-23-O-137

บริษัท มนต์โลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)250.00
วันที่รับรอง29/11/2565
บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

TCOP-23-O-138

บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,300.00
วันที่รับรอง29/11/2565
บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด

TCOP-23-O-139

บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)44.00
วันที่รับรอง29/11/2565
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

TCOP-22-O-124

มหาวิทยาลัย มหิดล

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)596.00
วันที่รับรอง23/08/2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

TCOP-22-O-125

มหาวิทยาลัย มหิดล

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)812.00
วันที่รับรอง23/08/2565
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

TCOP-22-O-126

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)90,174.00
วันที่รับรอง23/08/2565
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

TCOP-22-O-128

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)794.00
วันที่รับรอง23/08/2565
โรงพยาบาลธนบุรี 2

TCOP-22-O-129

โรงพยาบาลธนบุรี 2

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3,795.00
วันที่รับรอง23/08/2565
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

TCOP-22-O-130

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)132.00
วันที่รับรอง23/08/2565
ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

TCOP-22-O-133

ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7,588.00
วันที่รับรอง23/08/2565
บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

TCOP-22-O-134

บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)378.00
วันที่รับรอง23/08/2565
บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบินจำกัด

TCOP-22-O-121

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบินจำกัด

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)84.00
วันที่รับรอง26/07/2565
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

TCOP-22-O-122

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3,285.00
วันที่รับรอง26/07/2565
บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น

TCOP-22-O-123

บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)95.00
วันที่รับรอง26/07/2565
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

TCOP-22-O-119

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)76,908.00
วันที่รับรอง24/05/2565
บริษัท แอล เอช ไฟแนนช์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

TCOP-22-O-120

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,155.00
วันที่รับรอง24/05/2565
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

TCOP-22-O-115

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)49.00
วันที่รับรอง25/03/2565
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

TCOP-22-O-116

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)348.00
วันที่รับรอง25/03/2565
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights