ผู้ขายเครดิตชดเชย

กิจกรรมชดเชยคาร์บอน

ผู้ขายเครดิตชดเชย ทั้งหมด 135 รายการ

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2,000 kWp บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานหินกอง

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2,000 kWp บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานหินกอง

ผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด
เจ้าของโครงการ: บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานหินกอง
ที่ตั้งโครงการ: 33/1 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 1,253 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตุลาคม 2570)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 4.9 เมกะวัตต์ ของบริษัท โคลเวอร์ พิษณุโลก จำกัด จังหวัดพิษณุโลก

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 4.9 เมกะวัตต์ ของบริษัท โคลเวอร์ พิษณุโลก จำกัด จังหวัดพิษณุโลก

ผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด
เจ้าของโครงการ: บริษัท โคลเวอร์ พิษณุโลก จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: 243 หมู่ที่ 5 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 68,114 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (9 สิงหาคม 2561 – 8 สิงหาคม 2568)

อ่านเพิ่มเติม

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5MW ของ บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จำกัด

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5MW ของ บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จำกัด

ผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จำกัด
เจ้าของโครงการ: บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: เลขที่ 191 หมู่ที่ 13 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 3,865 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2570)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ศูนย์จำหน่ายสินค้าโฮมโปร (18 สโตร์)

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ศูนย์จำหน่ายสินค้าโฮมโปร (18 สโตร์)

ผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าของโครงการ: บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ: ศูนย์จำหน่ายสินค้าโฮมโปร จำนวน 18 สาขา
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 4,559 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2570)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน)

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน)

ผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าของโครงการ: บริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: ศูนย์กระจายสินค้า จำนวน 18 พื้นที่
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 3,622 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2570)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงของบริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงของบริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
เจ้าของโครงการ: บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: เลขที่ 68 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 213 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2569)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

โครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

ผู้พัฒนาโครงการ: เทศบาลตำบลหนองมะโมง
เจ้าของโครงการ: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ: เลขที่ 80/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 3,354 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2570)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการการขยายผลก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

โครงการการขยายผลก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

ผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน
ที่ตั้งโครงการ: หมู่ที่ 1, 12 บ้านคำแคนใต้ / หมู่ที่ 11 บ้านท่าเกษม และหมู่ที่ 6 บ้านคำคันโซ่ ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 2,370 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (1 สิงหาคม 2562 – 31 กันยายน 2569)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการก๊าซชีวภาพระดับชุมชนจากฟาร์มสุกร ระยะที่ 3 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

โครงการก๊าซชีวภาพระดับชุมชนจากฟาร์มสุกร ระยะที่ 3 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ผู้พัฒนาโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว
เจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว
ที่ตั้งโครงการ: หมู่ที่ 2 ตำบลท่านมะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 4,756 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2569)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่

โครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ผู้พัฒนาโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา
เจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 4,058 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (1 กันยายน 2562 – 31 สิงหาคม 2569)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง

โครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง

ผู้พัฒนาโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
เจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ที่ตั้งโครงการ: ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 816 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2569)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง เทศบาลตำบลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง เทศบาลตำบลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้พัฒนาโครงการ: เทศบาลตำบลขุนหาญ
เจ้าของโครงการ: เทศบาลตำบลขุนหาญ
ที่ตั้งโครงการ: ศูนย์จัดการขยะ RDF เทศบาลตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 1,551 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2569)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 132.48 กิโลวัตต์ บนพื้นที่หลังคาอาคารสำนักงาน และอาคารท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะคลองจิหลาด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 132.48 กิโลวัตต์ บนพื้นที่หลังคาอาคารสำนักงาน และอาคารท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะคลองจิหลาด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ผู้พัฒนาโครงการ: องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ที่ตั้งโครงการ: เลขที่ 333, 320 ถนนท่าเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 51 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2569)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลพลังงานร่วม ขนาด 30 เมกะวัตต์ มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) ส่วนที่ 2

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลพลังงานร่วม ขนาด 30 เมกะวัตต์ มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) ส่วนที่ 2

ผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) จำกัด
เจ้าของโครงการ: บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 126,370 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (1 พฤศจิกายน 2562 – 31 ตุลาคม 2569)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการรวบรวมก๊าซมีเทนจากหลุมฝังกลบขยะเพื่อนำมาผลิตไฟฟ้าโดยบริษัท เครน รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จำกัด

โครงการรวบรวมก๊าซมีเทนจากหลุมฝังกลบขยะเพื่อนำมาผลิตไฟฟ้าโดยบริษัท เครน รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จำกัด

ผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท เครน รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จำกัด
เจ้าของโครงการ: บริษัท เครน รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: เลขที่ 95 หมู่ที่ 7 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 310,334 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2569)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล เบตง กรีน เพาเวอร์ ขนาด 7.5 เมกะวัตต์

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล เบตง กรีน เพาเวอร์ ขนาด 7.5 เมกะวัตต์

ผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท เบตง กรีน เพาเวอร์ จำกัด
เจ้าของโครงการ: บริษัท เบตง กรีน เพาเวอร์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: เลขที่ 105/37 หมู่ที่ 5 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 28,133 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคน 2569)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา)

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา)

ผู้พัฒนาโครงการ: วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
เจ้าของโครงการ: วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ที่ตั้งโครงการ: เลขที่ 508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 53 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (15 ธันวาคม 2561 – 14 ธันวาคม 2568)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างประสิทธิภาพสูงโดยเดอะมอลล์โคราช

โครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างประสิทธิภาพสูงโดยเดอะมอลล์โคราช

ผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท ราชสีมาชอปปิ้งคอมเพล็กซ์ จำกัด
เจ้าของโครงการ: บริษัท ราชสีมาชอปปิ้งคอมเพล็กซ์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: เลขที่ 1242/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 204 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (1 มีนาคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2569)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ พีเอสทีซี โซล่าร์ ฟาร์ม 10 เมกะวัตต์

โครงการ พีเอสทีซี โซล่าร์ ฟาร์ม 10 เมกะวัตต์

ผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เจ้าของโครงการ: บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: โครงการที่ 1 ที่ตั้งจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการที่ 2 ที่ตั้งจังหวัดสระแก้ว
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 8,456 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2568)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ ของบริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ ของบริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี

ผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)
เจ้าของโครงการ: บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ: เลขที่ 59 หมู่ที่ 12 ถนนสายสระบุรี-หล่มสัก กม.16 ตำบลช่องสาลิกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและโครงการสามารถขายได้: 10,040 tCO2e
ระยะเวลาคิดเครดิต: 7 ปี (1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2570)

อ่านเพิ่มเติม

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights