สัมมนาและฝึกอบรม

Seminars and Trainings

Seminars and Trainings All 96 entries

Carbon Border Adjustments Mechanism
Carbon Border Adjustments Mechanism
แนวทางที่เป็นไปได้สำหรับการกลไกตลาดที่จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
แนวทางที่เป็นไปได้สำหรับการกลไกตลาดที่จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
สัมมนาเปิดโครงการประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564
สัมมนาเปิดโครงการประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564
CARBON PRICING:  กลไกราคา ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน (Afternoon)
CARBON PRICING: กลไกราคา ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน (Afternoon)
CARBON PRICING:  กลไกราคา ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน (Morning)
CARBON PRICING: กลไกราคา ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน (Morning)
Science-based Targets for Financial Institutions
Science-based Targets for Financial Institutions
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ "Demystifying Setting Science-based Targets Discussion & Sharing Session"
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ "Demystifying Setting Science-based Targets Discussion & Sharing Session"
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ "Technical Guidance for Setting and Achieving Science-based Targets"
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ "Technical Guidance for Setting and Achieving Science-based Targets"
Setting Science-based Targets in Asia : The Business Case for Setting Science-based Targets
Setting Science-based Targets in Asia : The Business Case for Setting Science-based Targets
ปิดการลงทะเบียน: งานสัมมนา "แนวทางการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร"
ปิดการลงทะเบียน: งานสัมมนา "แนวทางการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร"
ปิดการลงทะเบียน: ธุรกิจคาร์บอนและยั่งยืน ธุรกิจรูปแบบใหม่แห่งอนาคต
ปิดการลงทะเบียน: ธุรกิจคาร์บอนและยั่งยืน ธุรกิจรูปแบบใหม่แห่งอนาคต
ปิดการลงทะเบียน: สัมมนา “ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนตอบโจทย์ SDGs”
ปิดการลงทะเบียน: สัมมนา “ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนตอบโจทย์ SDGs”
Science-based Targets Setting & Implication
Science-based Targets Setting & Implication
เอกสารประกอบการสัมมนา “การเตรียมพร้อมลดก๊าซเรือนกระจก ในภาคการบินด้วยกลไกตลาด”
เอกสารประกอบการสัมมนา “การเตรียมพร้อมลดก๊าซเรือนกระจก ในภาคการบินด้วยกลไกตลาด”
ปิดการลงทะเบียน: สัมมนา แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน กับการลดก๊าซเรือนกระจก
ปิดการลงทะเบียน: สัมมนา แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน กับการลดก๊าซเรือนกระจก
สัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็น กลไกทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 7
สัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็น กลไกทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 7
ปิดการลงทะเบียน สัมมนามาตรการทางภาษี ช่วยลดโลกร้อน
ปิดการลงทะเบียน สัมมนามาตรการทางภาษี ช่วยลดโลกร้อน
CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights