สัมมนาและฝึกอบรม

Seminars and Trainings

Seminars and Trainings All 108 entries

Carbon Border Adjustments Mechanism
Carbon Border Adjustments Mechanism
แนวทางที่เป็นไปได้สำหรับการกลไกตลาดที่จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
แนวทางที่เป็นไปได้สำหรับการกลไกตลาดที่จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
สัมมนาเปิดโครงการประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564
สัมมนาเปิดโครงการประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564
CARBON PRICING:  กลไกราคา ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน (Afternoon)
CARBON PRICING: กลไกราคา ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน (Afternoon)
CARBON PRICING:  กลไกราคา ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน (Morning)
CARBON PRICING: กลไกราคา ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน (Morning)
Science-based Targets for Financial Institutions
Science-based Targets for Financial Institutions
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ "Demystifying Setting Science-based Targets Discussion & Sharing Session"
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ "Demystifying Setting Science-based Targets Discussion & Sharing Session"
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ "Technical Guidance for Setting and Achieving Science-based Targets"
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ "Technical Guidance for Setting and Achieving Science-based Targets"
CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights