สัมมนาและฝึกอบรม: สัมมนาเปิดโครงการประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564

Seminars and Trainings

Seminar date 26/11/2563

852

26/11/2563

                ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กำหนดจัดงานเปิดโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่าและยั่งยืนปีที่ 3 และสัมมนาธุรกิจคาร์บอนต่า ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องเบต้า โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนที่อบก. จัดทำขึ้นในปีงบประมาณ 2564

                ในการนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://carbonmarket.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=c2VtaW5hcg==&action=ZGV0YWls¶m=MTIy  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายณัฐพล ยิ่งศักดา โทรศัพท์ 02-141-9832 หรืออีเมล nattapon_ying@tgo.or.th

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights