สัมมนาและฝึกอบรม: ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ "Demystifying Setting Science-based Targets Discussion & Sharing Session"

Seminars and Trainings

ครั้งที่ 3 เรื่อง "Setting Science-based Targets in Asia: Demystifying Science-based Targets Discussion & Sharing Session" ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

439

22/10/2563

             

ขอแจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานสัมมนา Webinar Series Setting Science-based Targets in Asia : ครั้งที่ 2 และ 3 จากการสัมมนาที่โรงแรม เป็นการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ Webex ดังนี้

                                ครั้งที่ 2 Technical Guidance for Setting and Achieving Science-based Targets วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-10.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

                                ครั้งที่ 3 Demystifying Science-based Targets Discussion & Sharing Session วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00-16.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

                ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาโปรดลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาครั้งที่ 2 และ 3 ผ่านลิงค์ด้านล่างอีกครั้ง

                https://workgreen.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=workgreen&service=6&rnd=0.8677689020191974&main_url=https%3A%2F%2Fworkgreen.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fprogram%2FprogramDetail.do%3FtheAction%3Ddetail%26internalProgramTicket%3D4832534b0000000428aa17759945d88a110b54b87c98da95de34ca735fb3386da1799b2ae04a5791%26siteurl%3Dworkgreen%26internalProgramTicketUnList%3D4832534b0000000428aa17759945d88a110b54b87c98da95de34ca735fb3386da1799b2ae04a5791%26cProgViewID%3D1619347%26PRID%3Da750a77439c545c9e3648597665b671f

               

                อนึ่งทาง CDP ได้ทำการเผยแพร่บันทึกการสัมมนาครั้งที่ 1 The Business Case for Setting Science-based Targets ผ่านทางลิงค์ดังกล่าวแล้วเช่นกัน

               

                หมายเหตุ: การสัมมนาครั้งที่ 4 Science-based Targets for Financial Institutions วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-17.00 น. ยังคงมีการจัดสัมมนาที่โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เช่นเดิม

                โดยจะทำการสรุปประเด็นและเนื้อหาจากการสัมมนาครั้งที่ 1-3 และรับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญจาก CDP ในหัวข้อดังนี้

                                1. Overview of the SBTi-Finance Framework

                                2. Methods and tools

                                3. Getting started with setting SBTs

                โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Website http://carbonmarket.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=c2VtaW5hcg==&action=bGlzdA== หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายนพรัตน์ พรหมอินทร์ โทร.02-141-9827 และ นายณัฐพล ยิ่งศักดา โทร. 02-141-9832

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights