ค้นพบทั้งหมด 13 รายการ

docx Application for participating in carbon offset activities_English

Application for participating in carbon offset activities_English

pdf หนังสือช่วยโลกคลายร้อน@องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

pdf ประชาสัมพันธ์ CF Calculator Application

docx ฟอร์มการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในชีวิตประจำวัน

docx ตารางการกรอกข้อมูลสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของงานอีเว้นท์

xlsx การคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการจัดงานอีเว้นท์

pdf ขั้นตอนการเป็นคนไทยหัวใจไร้คาร์บอน

pdf เอกสารเชิญชวนเป็นคนไทยหัวใจไร้คาร์บอน

pdf แนะนำการคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์บนมือถือ

pdf ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมชดเชยคาร์บอน

pdf แนวทางการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนและการให้การรับรอง

pdf หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้เครื่องหมายรับรองการชดเชยคาร์บอน

pdf คู่มือการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนสำหรับการจัดงานอีเว้นท์